۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

تاتی تاتی


یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

ساعت 5 صبح یکی از روزهای قشنگ خدا که بقول سعدی علیه الرحمه ؛ جمیع بهایم و آدمیان چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند...اولین سنگ بنای این مکان جدید را میگذاریم؛ همچی هول هولکی و فی البداهه مطلبکی باید نوشت


با درود تو روح پرفتوح جی راسل جاهل غافل اسفل السافلین مکان؛ این مقال را میگشاییم، باشد که بفهمد روزی دکانی را تخته کرد که اگر برای ترکیب منحوسش نان نداشت، برای جماعتی تشنه آب داشت،آنهم در حد دلستر و آب آلبالو


درست دوماه و بیست و چهار روز و پنج ساعت پیش در چنین روزی


یاهو 360 (رضی الله عنه ) وفات شد تا آن همه خاطره و بلست و بلاگ و کامنت و روزهای طلایی در طرقه العینی به ورطه نیستی و دیار عدم و خاک فنا و [...] هرجور راحتی ، برود. جا دارد این ضایعه اسف انگیزناک را به خودمان و خودشان تسلیت بگوییم

شاید اوج حماقت و بلاهت و سفاهت و کلی ...َـت دیگر باشد که آدمیزاد به یک محیط مجازی اینطور دل ببندد، شاید هم آدمیزاد حال میکند که اینطور دل ببندد و به هیچ احدی هم مربوط نیست،در هر دو حال آنچه واضح و مبرهن می باشد دو مطلب است؛

یک؛ 360 تعطیل شد
دو؛ هیچ جا 360 نمیشود
سه؛ بچه های قدیمی پراکنده شدند
چهار؛
پروفایل خر است ، گاو من است


مخلص کلوم اینکه؛ به خانه جدید خوش نقل مکان کردیم،انشاءالله چرخش برایمان بچرخد همچی کامیون واری